Profil

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov zákazky: Nákup inovatívnej technológie stacionárnej betonárne (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)01.02.2014 - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 01.02.2014 - SÚŤAŽNÉ PODKLADY 07.02.2014 - INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ – otváranie častí ponúk „Ostatné“ 13.03.2014 - INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ – otváranie častí ponúk „Kritéria“ SPRÁVA O ZÁKAZKE

obr

obr

obr

obr